[ terug ]
Reglement en criteria       
Algemene goede kwaliteit
- Graphics, geluid en ontwerp moeten van hoge kwaliteit zijn
- Knopjes en animaties moeten goed werken op een voor het moment gangbare pc
- Het gebruik moet eenvoudig zijn, zodat ook ouders de website en cd- rom kunnen bedienen;
- Wanneer een titel op meer platforms (behalve Windows) draait is dat een pré.

Geschikt voor de leeftijdsgroep
De leeftijdsgroep voor de verkiezing van de Gouden @penstaart is 9-12 jaar. Om in aanmerking te komen voor deelname aan de verkiezing, moet de inzending geschikt zijn voor deze leeftijdscategorie.

Leerelement
Het leerelement in de titels is belangrijk. Het leren moet worden gestimuleerd door een verhaallijn of opdrachten. Daarnaast is de ondersteuning van multimedia belangrijk in dit leerproces.
Voor cd-roms: De Gouden @penstaat richt zich niet op pure games noch op 'digitale' leerboeken. Digitale vormen van een boek, zoals digitale encyclopedieën of digitale rekenmethodes, vallen buiten de criteria.

Mate van interactie

Het samenspel tussen computer en kind is belangrijk. Een goede website of cd-rom daagt kinderen uit. De mate waarin het programma een beroep doet op creativiteit of het denkvermogen van een kind, bepaalt of een titel lang leuk en verrassend blijft en interessant is om nog eens te doen.

Sociale interactie (multi-user)
Internet en cd-roms zijn vormen van vormen van nieuwe media die zich onderscheiden van 'oude media' doordat ze samenspel en participatie van meerdere kinderen mogelijk maken. De Gouden @penstaart vindt die meerwaarde een belangrijk criterium.

 

Inhoud
Is de inhoud van de cd-rom of website interessant en leerzaam zijn. Daarnaast moet de inhoud van de titel aansluiten op de belevingswereld van kinderen.

Deadline
Deadline voor het insturen van een website of cd-rom is donderdag 15 november. Na die datum worden er geen titels meer in behandeling genomen door de jury. U kunt dan eventueel meedoen met de Gouden @penstaart verkiezing van het jaar daarop. Als u te laat instuurt doet u niet automatisch mee met de Gouden @penstaart van het jaar daarop. Aanmelden voor deelname.

Cd-roms insturen
AAlle ingestuurde cd-roms worden automatisch eigendom van Waag Society. Cd-roms moeten in tweevoud ingestuurd worden. Na de voorselectie die plaatsvindt eind november, worden de deelnemers die gekozen zijn voor de shortlist zo spoedig mogelijk geïnformeerd.
De kandidaten die op de shortlist staan moeten bereid en in staat zijn om binnen 7 dagen na bekendmaking voldoende recensie cd-roms van hun geselecteerde titel naar de organisatie van de Gouden @penstaart te sturen. Deze cd-roms zijn nodig voor de jurering op scholen in het land.
Hoeveel titels exact nodig zijn, hangt af van het aantal deelnemende scholen. Omdat dit jaar de inschrijving open staat voor alle scholen, kan het aantal deelnemende partijen een stuk hoger komen te liggen dan in 2003.

Indien Waag Society de titels niet op tijd binnenkrijgt, vervalt verdere deelname van de titel. Voor de cd-roms die geleverd worden voor de eindjurering ontvangt u een vergoeding. De hoogte van de vergoeding staat in de correspondentie die volgt. Eventueel kunt u die vóór deelname opvragen bij: apenstaart@waag.org.

Oude titels nogmaals insturen

Titels die in het verleden reeds deelnamen aan de Gouden @penstaart verkiezing mogen alleen opnieuw worden ingestuurd indien ze aanzienlijk zijn veranderd ten opzichte van de eerder ingestuurde versie.